Programma

Het programma voor 2023

                                                   A G E N D A 

 voor de Algemene Ledenvergadering van de Contactgroep Postactieven regio Soesterberg te houden op woensdag 24 mei 2023 in de Base Chapel op Camp New Amsterdam.

Aanvang 14.30 uur.

  1.  Opening
  2.  Mededelingen bestuur
  3.  Verslag van de ALV d.d. 25 maart 2020
  4.  Verslag penningmeester
  5.  Verslag kascontrolecommissie
  6.  Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
  7.  Activiteiten
  8.  Verkiezing bestuursleden
  9.  Rondvraag
  10.  Na afloop van de ALV gaan we verder in “de Brik” met een  social.

 

Namens het bestuur, 

Cees Huisman, secretaris.