Welkom bij  CGPA-Soesterberg ”  

Contactgroep Postactieven

regio Soesterberg

 

Welkom bij de website van de Contactgroep Postactieven regio Soesterberg. Wij zijn een juridisch zelfstandige Vereniging, die binnen het Veteranen- en Postactieven beleid van de Koninklijke Luchtmacht als voormalig werkgever dienstverlaters cq voormalige werknemers en hun partners een sociaal platvorm biedt en hen in de gelegenheid stelt de band met KLu te behouden.

 

Onder de Postactieven zijn ook postactieve Veteranen lid van onze Contactgroep, evenals zij die van andere krijgsmachtdelen zich sterk gebonden voelen met de regio Soesterberg door voormalige tewerkstelling of woonomgeving. De KLu biedt het bestuur van de Contactgroep een aantal faciliteiten om haar werk te verrichten en de leden te faciliteren. Leden worden, naast de jaarlijkse evenementen, onder meer ook nog sportfaciliteiten op het KLu-onderdeel aangeboden. Lid worden van onze contactgroep betekent naast de vele contactmomenten met oud-collegae ook bijpraten over de hedendaagse KLu en haar toekomst.

 

De regio Soesterberg omvat ondermeer het huidige KLu-onderdeel Centrum Mens en Luchtvaart (CML), onderdelen (zoals oa. de Defensie Verkeer- en Vervoer- Organisatie/DVVO van het Defensie Ondersteunings Commando - DOSCO (het voormalige Defensie Interservice Commando/DICO en Commando Diensten Centra/CDC) en de voormalige KLu onderdelen Vliegbasis Soesterberg, de Luchtmacht Verbindings en Meteorologische Groep (LVMG), de 1ste Luchtmacht Verbindings groep (1 LVG) het DEPOT Algemeen en Intendance Materieel (DATIM), de Staf van het Commando Logistiek en Opleidingen (CLO), de Staf van het Commando Tactische Luchtmacht (CTL) en de Motor Transport Groep KLu (MTGKLu).

 

Het bestuur organiseert jaarlijks een 5- a 6-tal sociale evenementen, zoals een nieuwjaarsreceptie, diverse socials, het bijwonen van de Opendag KLu en een reünie annex barbecue. Op de voorjaarsocial wordt tevens een Algemene leden vergadering gehouden.

 

Indien u tot bovenbedoelde doelgroep behoort en nog niet lid bent van onze vereniging, dan kunt u zich aanmelden bij ons Point of Contact/POC. Hiervoor verwijs ik u naar bovenstaand menu ‘Lid worden’. De jaarlijkse contributie is €15; daarnaast zal voor bepaalde evenementen om een bijbetaling worden gevraagd.

Als lid krijgt u regelmatig onze nieuwsbrief toegezonden per email of post (indien geen emailadres bekend).

 

De socials vinden altijd plaats in een zaal van het bedrijfsrestaurant ‘De Brik’ op Camp New Amsterdam, ingang Dolderseweg 34, 3712 BL, Huis te Heide.

Wij heten u van harte welkom.

 

Potentiele nieuwe leden kunnen op hun verzoek onze najaarsocial bijwonen om kennis te maken de sfeer vooraf te proeven. U kunt zich hiervoor opgeven bij onze secretaris.

Nieuw

Volgende Social: 25 september.

 

Foto's van het uitje naar Urk op 31apr'24. 

Op het tabblad Nieuws vind u het nieuwe aanvraagformulier PostActieven-Pas.

Personen die niet op een foto willen, kunnen dit aan de webmaster kenbaar maken. Hierna zullen zij van de foto worden verwijderd.