Lid worden

Procedure

Privacy verklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) van kracht. Hierdoor vallen veel door onze Contactgroep Postactieven KLu regio Soesterberg gebruikte gegevens onder de privacywet.

Ik wil hiermee een oproep doen aan alle leden hier aangesloten. Zij die hier op deze site niet op een foto of in een artikel herkend willen worden, kunnen dit kenbaar maken. Ook als u reeds eerder geplaatste foto's/artikelen wenst verwijderd te hebben, kunt u dat aangeven.

Eventuele bezwaren tegen onze Privacy Verklaring kunt u voor richten aan uw Voorzitter (vallee22hl@gmail.com). 

 

Aanmelden bij Point of Contact (POC).

Om lid te worden van onze Contactgroep dient u zich te melden bij:

De Loketfunctionaris Veteranen en Postactieven CML:

Aoo M(arco) Riemslag Baas

Stafadjudant CML

Telnr : +31 6 1203 3265 / Email BMP.RiemslagBaas@mindef.nl 

 

Bij afwezigheid kunt u zich ook rechtstreeks met onze Secretaris tevens Loketfunctionaris Postactieven.

 

Registreren.

Zij zullen u, in geval van Postactief, niet Veteraan voorzien van:

1. Het registratieformulier Dienstverlater (formulier A1)

2. Aanmeldingsformulier KNVOL, indien u zojuist de KLu heeft verlaten (formulier A3)

3. Belangstellingsregistratie evenementen Postactieven KLu (formulier B1)

4. Aanvraag Pas postactief (formulier P1)

5. Aanvraagformulier Defensiepas Type 3 (toegangspas), in bijzondere gevallen (formulier P2)

6. Formulier Machtiging Automatische Incasso Contributie Contactgroep Postactieven (formulier M1)

 

In geval van Postactief, tevens Veteraan:

1.Het registratieformulier Dienstverlater, incl. Aanvraag Veteranenpas,- speld en –tenue (formulier A1)

2.Aanmeldingsstrook VMVKLu (vredesmissie Veteranen KLu) (formulier A2)

3.Aanmeldingsformulier KNVOL (Kon. Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht) voor tijdelijk gratis blad, indien u zojuist de KLu heeft verlaten (formulier A3)

4.Belangstellingsregistratie evenementen Postactieven KLu (formulier B1)

5.Belangstellingsregistratie evenementen Veteranen KLu (formulier B2)

6.Aanvraagformulier Defensiepas Type 3 (toegangspas), in bijzondere gevallen (formulier P2)

7.Formulier Machtiging Automatische Incasso Contributie Contactgroep Postactieven (formulier M1)

 

Zodra u geregistreerd bent op het Veteranen/Postactieven-bestand bij Centrale Coördinator Veteranen en Postactieven KLu/Hoofdkwartier KLu te Breda, en in het ledenbestand VMVKLu (voor Veteranen) en Veteranen Instituut en in het ledenbestand van onze Contactgroep, krijgt u uitnodigingen voor onze evenementen.

Voor contributiebetaling wordt u door de penningmeester een incassoformulier toegezonden (later beschikbaar op deze website).

Contactgroep Postactieven regio Soesterberg, reknr. NL94INGB0009593762


 

Formulieren en Invulinstructies

Het registratieformulier Dienstverlater, incl. Aanvraag Veteranenpas,- speld en –tenue (formulier A1)

Invulinstructie I-A1

Formulier A1

 

Aanmeldingsstrook VMVKLu (vredesmissie Veteranen KLu) (formulier A2)

Invulinstructie I-A2

Formulier A2

 

Aanmeldingsformulier KNVOL (Kon. Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht) voor tijdelijk gratis blad, indien u zojuist de KLu heeft verlaten (formulier A3)

Invulinstructie I-A3

Formulier A3

 

Belangstellingsregistratie evenementen Postactieven KLu (formulier B1)

Invulinstructie I-B1

Formulier B1

 

Belangstellingsregistratie evenementen Veteranen KLu (formulier B2)

Invulinstructie I-B2

Formulier B2

 

Aanvraag Pas postactief (formulier P1)

Invulinstructie I-P1

Formulier P1

 

Aanvraagformulier Defensiepas Type 3 (toegangspas), in bijzondere gevallen (formulier P2)

Invulinstructie I-P2

Formulier P2

 

Formulier Machtiging Automatische Incasso Contributie Contactgroep Postactieven (formulier M1)

Invulinstructie I-M1

Formulier M1

 

Statuten

 

Huishoudelijk reglement