Bestuur

Voorzitter

Gerard Vallee

Telnr: 06-14985987

Geboren 22 juni 1946, Getrouwd,

vader van 2 kinderen en opa van nu nog 3 kleinkinderen.

Vanaf 1967 tot medio 2003 bij de KLu en tot ultimo 2003 (als ingehuurd burger) bij Defensie gewerkt. Onderin de organisatie begonnen. Als dienstplichtige opgeroepen en kort daarna de officiersopleiding Materieel-Logistiek als KVV-er in 1968 afgerond. In 1973 beroepsofficier geworden.

De rode draad door mijn carrière is organisatieontwikkeling/veranderingsprocessen. Eerst in diverse automatiserings(nu ict)-functies (bij toenmalige Rekencentrum KLu en DMKLu) , later in de EDP-auditing (bij de toenmalige Directie Interne Controle Krijgsmacht -nu Defensie Accountantsdienst- en DEBKLu) en tenslotte heb ik diverse managementfuncties bekleed.

Dit waren functies bij de toenmalige DOPKLu/C-MTGKLu, MinDef/Projectleider Implementatie Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie DVVO, Defensie Interservice Commando DICO/C-DVVO, DICO/Hoofd Afdeling Ondersteuning, DICO-Interim Manager Diensten Geestelijke Verzorging DGV en MinDef/Plv Projectleider tvs Hoofd Projectbureau Implementatie Defensie Horeca Organisatie (nu Paresto). Hierbij waren meestal reorganisaties aan de orde. In voorjaar 2005 nog tijdelijk ingehuurd als Projectleider voor de ontwikkeling van de helpdeskfunctie binnen de klant-leverancierrelatie voor Commando DienstenCentrum CDC (voorheen DICO).

Ik denk met veel plezier en waardering terug aan mijn actieve diensttijd.Ik besteed mijn FLO-tijd veel aan klussen, reizen met mijn vrouw en de (klein)kinderen. Sinds april 2007 met plezier Voorzitter van de Contactgroep PA regio Soesterberg geworden en vind het leuk om wat terug te doen voor de KLu in het algemeen en mijn (oud-)collega's in het bijzonder.


Secretaris

Cees Huisman

Telnr: 06-44770937

Geboren 5 februari 1946 te Maassluis. Alleenstaand.Vrijwel direct na mijn schoolperiode bij de KLu terechtgekomen. Militaire en vaktechnische opleidingen gevolgd bij de LOKS/Breda (1965) en de LETS (1966), waarna ik geplaatst werd in een administratieve functie bij het DVM/Gilze-Rijen.

In 1970 verder opgeleid tot personeelsfunctionaris en tewerkgesteld bij Korps Luchtmachtstaven/vlb Ypenburg. In 1981 overgeplaatst naar het Commando Staf Tactische Luchtstrijdkrachten in Zeist en tenslotte in 1989 naar de vliegbasis Soesterberg, eerst bij de Personeelsdienst en later - na de opleiding tot officier - bij het 300 Squadron als Hoofd Squadronstafbureau.

Na mijn FLO/ALO al snel een bestuursfunctie ingerold bij Omnia Cernens (Oud GPLV'ers) en ”ik doe nog wat“ voor de mess..

In 2002 ben ik begonnen met het bijelkaar zoeken van een aantal bestuursleden voor de Contactgroep Postactieven regio Soesterberg. Korte tijd later kwamen daar nog twee bestuursleden bij en zijn we gaan draaien als vereniging. Nu, een aantal jaren verder, heeft de vereniging zo'n 500 leden: het gaat dus goed met deze club!


Penningmeester

Tiny van der Wijst

Telnr: 0346-352008Geboren op 9 februari 1944 Gehuwd met Coby, 2 zonen en 7 kleinkinderen.

Na enige jaren werkzaam te zijn geweest bij DAF in Eindhoven ben ik in 1963 begonnen met opleiding, op de toenmalige LKS in Schaarsbergen, tot Monteur Conventionele Vliegtuigen (MCV).

Na de opleiding (1966) geplaatst bij het O&M Sq. van de Groep Lichte Vliegtuigen op het bedrijfsbureau. In 1968 overgeplaatst naar het 298 Sq. Bij 298 sq werkzaam geweest als Spec. MCV en Opz. MCV.

In 1989 overgeplaatst naar BOEKLu MLTA standplaats Schiphol waar ik werkzaam ben geweest in de kwaliteitszorg bij de nieuwbouw F16.

April 1992 bevorderd tot Elt. en geplaatst op de Vliegbasis Deelen bij het 300 Sq van de Groep Lichte Vliegtuigen als Hoofd Helicopter Onderhoud. Bij het sluiten van de Vliegbasis Deelen in 1995 geplaatst bij het nieuwe 300 Sq op de Vliegbasis Soesterberg als Hoofd Bedrijfsbureau Cougar.

Vanaf eind 1996 werkzaam geweest als ARBO-coördinator op de Vliegbasis Soesterberg waar ik in 1999 met UKW ben gegaan.

Naast mijn bestuursfunctie geniet ik vooral van de goede dingen van het leven in Frankrijk waar ik veel tijd doorbreng in mijn caravan.


Ledenadministrateur

Ruud Vrakking

Telnr: 06 - 2319 7448,

Geboren op 28-4-1947.

 

In maart 1967 opgekomen op de LKS te Schaarsbergen.

Na de 1e 6 maanden militaire opleiding verder gegaan in het Brandweerwezen.

In 1968 en begin 1969 OTT gedraaid op Twenthe. Tijdens de LAFA Werd ik "vriendelijk verzocht" om voor 5 jaar naar de Geleide Wapens te gaan, aangezien ze daar te korten zouden hebben.

Na de bevordering tot Sergeant tijdelijk terug naar Twenthe en begon in de zomer aan de opleiding tot vuurleider bij de Nike.

Na de opleiding OTT gedraaid op Rheine waarna ik na 3 maanden op Schöppingen werd geplaatst als MTR-operator.In 1975 overgeplaatst naar Soesterberg waar ik gelukkig weer brandweerman kon spelen.

In 1993 overgeplaatst naar Deelen i.v.m. het vertrek van de Amerikanen.

I.v.m. de sluiting van Deelen als vliegbasis, teruggeplaatst naar brandweer Soesterberg.

Na een half jaar het verzoek gekregen om Hoofd Preventie te worden op Volkel en werd daar in april 1996 geplaatst.

Per 1 mei 2002 met FLO.


Evenementenbeheer en webcontent

Maarten Vervoorn

Telnr: 0346-263838

Geboren op 23 september 1947

 

Ik ben in 1965 opgekomen op de LKS te Schaarsbergen.

Eerst een half jaar radio-radar opleiding. Bij nader inzien bleek dat het niet te zijn. Daarna gekozen voor de brandweer opleiding. Uiteindelijk heeft niemand mij, tijdens mijn loopbaan bij de Klu, meer los kunnen weken uit dat dienstvak

In 1967 heb ik OTT gedraaid bij de brandweer op de vliegbasis Soesterberg.

In 1968 werd ik daar ook als spec geplaatst. Prachtige tijd meegemaakt toen de Amerikanen nog op SSB gelegerd waren.

Eerst maakte ik de F102, Delta Dagger mee, daarna de F4 Phantom en als laatste de F15 Eagle. In mijn begintijd vloog ook het Nederlandse 325 sqn. nog op SSB met de Hunters. Elke vrijdagmiddag werd er even “gestund”. Dat kon toen nog.

Toen de “Yanken” weggingen van SSB werd het stil. Totdat de Chinooks en de Cougars hun intrek namen op SSB.

Verder valt er over mij niets spannends te vertellen. Grootste gedeelte van mijn Klu-leven op SSB gebleven. Tussendoor nog een jaartje op het toenmalige DELM geplaatst geweest. Maar dat vond ik te stil en na veel moeite kwam ik weer terug op m’n ouwe stekkie.

Uiteindelijk werd ik nog Hoofd Brandweer en op 1 oktober 2002 heb ik de Klu verlaten.


Ereleden

1. Hr W. Aben, initiatiefnemer oprichten Contactgroepen Postactieven KLu

2. Hr D. Berlijn, toenmalig Bevelhebber KLu

3. Hr C. Hilderink, toenmalig Directeur Personeel

4. Hr. Bart Petersen, voormalig penningmeester CGPASSB

5. Hr. Jan van der Togt, voormalig ledenadministrateur en webmaster CGPASSB